Zapsaný spolek Věneček

při Mateřské škole Fryšták bylo založeno 29.6.2000. Za dobu své existence se stalo prostředníkem mezi rodiči a MŠ. Budeme rádi za všechny Vaše nápady, náměty, názory, souhlasy i nesouhlasy, které můžete sdělit členům Věnečku. My je projednáme s vedením školky. Zapsaný spolek jsme založili pro děti z Mateřské školy a jejich rodiče. Jeho hlavní náplní je podpora při výchovně-vzdělávací práci. Co to vlastně znamená? Pořádáme různé akce, které dětem ukáží jak chránit přírodu a pečovat o životní prostředí. Naučí děti sportovat a hrát fair play. Pobaví děti při soutěžích, karnevalech, drakiádách, pohádkovém lese, čí pálení čarodějnic . Máme pro Vaše děti připraveny akce, při kterých poznáte jak se Vaše dítě pohybuje v kolektivu, jak si umí hrát s ostatními dětmi. Odhalíte jejich slabiny, ale hlavně ty silné stránky. A hlavně máte možnost prožít se svými dětmi nezapomenutelné zážitky.
Příspěvek, který jste věnovali Věnečku je použit na financování těchto akcí a na nákupy dárků pro děti na Mikuláše, vánoce, dětský den, na rozloučenou pro předškoláky či některá divadelní představení.

Zástupce rodičů - předseda sdružení : Zdeňka Vidlařová

Zástupce rodičů spolupracuje s ředitelstvím Mateřské školy při organizování akcí pro rodiče a děti. Sestavuje plán akcí, které se budou pořádat. Dohlíží na příjmy a výdaje spojené s pořádáním akcí. Zaštiťuje všechny aktivity Z.S.

 

Pokladník: Dagmar Sklenaříková

 

Kontrolní komise : Petra Koutná

Spolupracuje s ostatními členy při pořádání akcí. Její hlavní náplní je kotrolovat stav pokladny. Příjem a výdej dle plánu vyhotoveným předsedou sdružení, který je platný vždy na daný školní rok.

 

Správce webu a místopředseda: David Pospíšil

   

Rádi přivítáme jakoukoliv pomocnou ruku, ať už na jednotlivé akce nebo na celý školní rok. Pokud máte zájem kontaktujte kohokoliv z členů spolku.

__

Partneři

Mateřská škola Fryšták

AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol.s r.o.